Főoldal Alapszabály Tisztviselők Archívum Dokumentumok Kapcsolat
Ma 2020. január 29. Adél nap van.
KezdőlapArchívum :: Hír archívum
2018. február 12. (hétfő) 17:44Fontos információk a kamarai tagot terhelő adatszolgáltatási kötelezettségről

Az egészségügyi dolgozó adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni.

Az utóbbi időben egyre-másra látnak napvilágot a médiában az orvoskar létszámával és működésével kapcsolatos olyan adatok, amelyek a valósággal köszönőviszonyban sincsenek. Amikor ezek cáfolatát, illetve helyreigazítását joggal várja kamarájától a tagság – és ennek nem egyszer felháborodottan hangot is ad -, akkor megfeledkezni látszik azokról a jogszabályokban is rögzített kötelezettségeiről, amelyek az adataiban bekövetkező változások szigorú határidőhöz kötött bejelentési kötelezettségét írják elő. Az elmúlt évek során köztestületünk több ízben is igyekezett kampányszerű adatfrissítésre ösztönözni a kollégákat, ehhez megteremtve a legkényelmesebb, on-line használható felületeket. Sokan éltek vele, ám úgy tűnik, egyre többen nem. Az adatszolgáltatás elmulasztása nemcsak jogsértő magatartást valósít meg, de számos esetben hátrányos anyagi következményekkel is jár, amely a továbbiakban különösen megengedhetetlen a takarékos kamarai gazdálkodás jegyében.

A 18/2007. (IV.17.) EüM. rendelet 8/E. § (1) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy az egészségügyi dolgozó adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles bejelenteni. A rendelet visszautalva az egészségügyi törvény 112. § (4) bekezdésében foglaltakra, széles körben részletezi a jelentendő adatokat. Ezek szerint:

„(4) A működési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

  1. a) az egészségügyi dolgozó neve, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye és tartózkodási helye, állampolgársága,
  2. b) a 115. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti egészségügyi ágazati szakmai képzések keretében megszerzett szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,
  3. c) a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, e törvény és jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye,
  4. d) idegen nyelv vagy nyelvek ismeretének szintje, típusa, az arról kiállított bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat száma, kiállításának helye és ideje, a kiállító szerv megnevezése, valamint az e törvényben meghatározott esetben az igazolt magyar nyelvismeret alapján végezhető tevékenységi kör megjelölése,
  5. e) a korlátozott alkalmasság ténye,
  6. g) a működési nyilvántartás meghosszabbításának kezdő, befejező dátuma, a meghosszabbítás alapjául szolgáló, az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének oka, kezdő, befejező dátuma,
  7. k) az egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartási száma és alap- és működési nyilvántartásának jogszabályban meghatározott típusa,
  8. l) a külföldi munkavégzés helye, időtartama és a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó a munkát végzi,
  9. m) a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási szám.”

Mindezen adatokban beálló bárminemű változás tehát szigorú határidőn belül jelentendő!

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény 16. § (6) bekezdés értelmében – amely megalapozza a MOK Alapszabályának 15. (b) pontjában foglaltakat – a kamarai tag köteles 15 napon belül jelezni az adataiban beállt változást, elsősorban azt, ha a munkavégzése, illetve a lakóhelye változása érinti adott területi szervezethez való tartozását, és az említett adatváltozás következtében más területi szervezethez kell átjelentkeznie.

Mind ezen túl hívjuk fel a figyelmet a MOK Tagdíjszabályzatának II. fejezet 4. pontjában foglaltakra is, a tagdíjkedvezmények igénybe vételi határidejét illetően.

Összegezve a fentieket, az adatszolgáltatás elmulasztása nemcsak jogszabálysértés tényét valósítja meg, de az ebből eredő esetleges anyagi következmények is a mulasztót terhelik.

Kérjük valamennyi kamarai tagtársunkat, hogy adatváltozásait úgy a működés nyilvántartás, mind a kamarai tagnyilvántartás felé a fent leírt részletezés szerint haladéktalanul pótolja, amennyiben eddig ezt esetleg elmulasztotta volna.

Vissza
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!

Erzsébet utalvány
 
Lemondó nyilatkozat

NilNocere.hu

banner

banner